Nätverksstatus

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande
0

Öppen

0

Planerad

615

Löst

Se RSS Feed

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande